Contributie

Zoals bij de meeste sportverenigingen bestaat een groot deel van de inkomsten van VC Olsredlem uit contributiegelden. Voor de hoogte van de contributie is er een onderscheid gemaakt tussen recreatieve leden en leden die Nevobo-competitie spelen. Op hun beurt zijn de Nevobo-competitiespelende leden opgedeeld in senioren en jeugd. Zo heeft iedereen een eigen bedrag, zie onderstaande tabel, voor een jaar lang volleybalplezier.

 

 

Team


TotaalMini en circulatievolleybal

Jeugd, A,B,C

Senioren tot 21 jaar

Senioren vanaf 21 jaar

Dames Recreanten

Heren Recreanten

Verenigingslid

€ 72,50

€ 83,50

€ 107,50

€ 132,50

€ 102,50

€ 95,00

€ 12,00 

Bij VC Olsredlem loopt het contributiejaar van 1 oktober tot 1 oktober. 

1 oktober is ook meteen de teldatum voor de leeftijd.

De Contributie moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Deze factuur wordt aan het begin van het seizoen verstuurd. Is de contributie na 30 dagen niet betaald, dan wordt de spelerskaart van de betreffende persoon ingenomen. 

Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de contributie moeten vóór 1 juni zijn doorgegeven aan de ledenadministratie (voorzitter@olsredlem.nl).

 

Als je tijdens het seizoen je aan- of afmeldt, gelden de volgende tarieven:

Opzeggen na 1 juni:                  vol tarief

Aanmelden tot 1 januari:       vol tarief

Aanmelden na 1 januari:        half tarief

 

Ledenadministratie:

Voor een goed ledenoverzicht en de juiste afdrachten aan de NeVoBo, is het belangrijk dat je wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft. Het gaat dan om: 

  • Adreswijziging
  • Telefoonnummerwijziging
  • Email wijziging
  • Aan- en/of afmelding
  • Wijziging soort lidmaatschap (speelgerechtigd lid - recreatief lid - verenigingslid)