Contributie

Zoals bij de meeste sportverenigingen bestaat een groot deel van de inkomsten van VC Olsredlem uit contributiegelden. Voor de hoogte van de contributie is er een onderscheid gemaakt tussen recreatieve leden en leden die Nevobo-competitie spelen. Op hun beurt zijn de Nevobo-competitiespelende leden opgedeeld in senioren en jeugd. Voor de senioren en recreanten wordt €25,- activiteitengeld bij de contributie geteld. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de betreffende leden wanneer zij deelgenomen hebben aan een vrijwilligersactiviteit voor de club. Bekijk onderstaande tabel voor een jaar lang speelplezier!

 

Team


Totaal



Mini en circulatievolleybal

Jeugd, A,B,C

Senioren 

Recreanten

Verenigingslid

€ 80,00

€ 100,00

€ 132,50 (+ €25,- activiteitengeld)

€ 102,50 (+ €25,- activiteitengeld)

€ 12,00



 

Bij VC Olsredlem loopt het contributiejaar van 1 oktober tot 1 oktober. 

De Contributie moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald.  (voorzitterolsredlem@hotmail.com).

 

Als je tijdens het seizoen je aan- of afmeldt, gelden de volgende tarieven:

Opzeggen na 1 juni:                  vol tarief

Aanmelden tot 1 januari:       vol tarief

Aanmelden na 1 januari:        half tarief

 

Ledenadministratie:

Voor een goed ledenoverzicht en de juiste afdrachten aan de NeVoBo, is het belangrijk dat je wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft via ledenadministratie@olsredlem.nl.

Het gaat dan om: 

  • Adreswijziging
  • Telefoonnummerwijziging
  • Email wijziging
  • Aan- en/of afmelding
  • Wijziging soort lidmaatschap (speelgerechtigd lid - recreatief lid - verenigingslid)