Vertrouwens(contact)persoon

Binnen volleybalclub Olsredlem hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. Zo is er een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en spelers. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Vertrouwens(contact)persoon: 

Mendy Hagens

06-20769840

mendyhagens@hotmail.com