Visie 2022-2025

VC Olsredlem is de volleybalvereniging van Melderslo, Broekhuizen en Broekhuizenvorst met 128 leden. VC Olsredlem staat bekend om de prettige verenigingssfeer en streeft ernaar deze gezelligheid te blijven behouden. Iedereen moet zich binnen onze vereniging thuis voelen, dit proberen we te realiseren door een veilig sportklimaat te bieden. We bieden volleybal op verscheidene niveaus en verwachten sportieve inzet van alle teams om dit te kunnen vasthouden.

 

Volleybalvereniging Olsredlem wil vooral een breedtesportvereniging zijn. Met dames senioren teams in de Nevobo eerste, tweede en derde klasse. Jeugd teams van meisjes A t/m niveau 1. Heren en dames recreanten teams in verschillende klasse in de recreanten competitie. Met een goede verantwoorde doorstroming van jeugdleden naar de senioren competitie maakt het ook de weg vrij om senioren leden makkelijker te laten doorstomen naar de recreanten competitie.

 

Wij willen graag competitie gericht volleyballen, maar het moet tegelijkertijd gezellig zijn. Voor de competitie spelende leden streeft de vereniging naar een evenwichtige opbouw van de klasse indeling van de teams. Daarnaast streven wij naar handhaving van het bestaande niveau en eventuele promotie naar een hogere klasse, daar waar verantwoord is. Olsredlem heeft weer een goed groeiende jeugdafdeling en het bestuur zou graag deze groep zien doorgroeien om de toekomst van onze vereniging te waarborgen.Hier wordt dan ook al jaren fors in geïnvesteerd, onder meer door het organiseren van een volleybalinstuif en het geven van volleybal kennismakingslessen tijdens schooluren.

 

De vereniging streeft er dan ook naar om in de NEVOBO jeugdcompetitie in alle leeftijdsgroepen bij de meisjes te zijn vertegenwoordigd. Dit maakt het mogelijk om door middel van goede, gerichte training en opleiding voor een goede doorstroming te zorgen, zowel binnen de jeugd als van de jeugd naar de senioren.

 

Vrijwilligers (zowel leden, ouders en partners) zijn cruciaal binnen onze vereniging om zo de taken voor iedereen draagbaar te maken.

 

Namens het bestuur,

 

Petra Hagens

Voorzitter VC Olsredlem